CLIP HƯỚNG DẪN LÀM EXPLODING BOX

Lần đầu Scrapbook and Love làm EXPLODING BOX. Các bạn xem thử. ^^

Các bạn lưu ý mình không có bán thành phẩm làm sẵn, mình chỉ bán nguyên vật liệu phụ kiện trang trí làm exploding box và có hướng dẫn các bạn làm vào WORKSHOP thứ 7 hàng tuần từ 2h-5h tại shop nhé.

Advertisements

About Scrapbook 'n Love

Keeping memories alive !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: