Hướng dẫn cách làm Exploding Box

Bài viết này sẽ hướng dẫn những bước cơ bản, kĩ thuật đơn giản để bạn thực hiện một EXPLODING BOX.

  1. CẮT THÂN HỘP VÀ NẮP HỘP:
  • Chọn 1 tờ giấy scrapbook, hoa văn 2 mặt kích thước 30.5 x 30.5 cm cho phần thân hộp
  • Chọn 1 tờ giấy scrapbook, hoa văn 2 mặt kích thước 17.2 cm cho phần nắp hộp

 

  • Hướng dẫn làm scrapbook, exploding box.Cách làm scrapbook, exploding box. Nguyên vật liệu phụ kiện làm scrapbook, exploding box

2. NHỮNG HIỆU ỨNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG EXPLODING BOX:

Hướng dẫn làm scrapbook, exploding box.Cách làm scrapbook, exploding box. Nguyên vật liệu phụ kiện làm scrapbook, exploding boxPrintPrintHướng dẫn làm scrapbook, exploding box.Cách làm scrapbook, exploding box. Nguyên vật liệu phụ kiện làm scrapbook, exploding box

Scrapbook and Love
100 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, quận 1
INSTAGRAM: scrapbookandlove
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCKf80maaBPnkNHJfWVTwWhw

About Scrapbook 'n Love

Keeping memories alive !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: