5 năm 1 chặng đường !

” Khi bạn gắn bó và dành thời gian cho một điều gì đó, một ai đó đủ nhiều bạn sẽ yêu lúc nào không biết.” 
Gắn bó với Scrapbook and Love đúng tròn 5 năm, scrapbook còn hơn cả một một công việc, còn hơn cả một đam mê. Với Scrapbook and Love, scrapbook không chỉ là một môn chơi, một sở thích mà nó còn là một điều gì đó kết nối mọi người lại với nhau.
Những người mà Scrapbook and Love gặp, không đơn giản là những người khách chỉ đến rồi đi, họ là những người đã mang những niềm vui khác nhau đến nơi này. Mỗi người là một câu chuyện. Tất cả đều đáng quý và trân trọng rất nhiều. 
Có những niềm vui, hạnh phúc không thể nào đong đếm được.

Cám ơn tất cả – những thương yêu. 🙂

03.12.2016

Advertisements

About Scrapbook 'n Love

Keeping memories alive !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: