Scrapbook and Love at 100 Nguyễn Văn Thủ , Đakao ,Q1

Hôm nay ngày nghỉ lễ nhưng shop vẫn mở cửa bình thường cho các bạn có thêm thời gian để mua sắm. Bạn nào chưa có kế hoạch đi đâu chơi hãy ghé qua Scrapbook And Love nhé ^^

Advertisements

About Scrapbook 'n Love

Keeping memories alive !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: