Workshop at Scrapbook and Love 

Bạn từng nói rằng “Mọi người có thể chọn nhiều nơi khác để đi, những hoạt động khác để làm vào cuối tuần, nhưng với mình, mình lại chọn nơi này. Nó đơn giản nhưng ý nghĩa nhiều.” 🙂 

===================

Scrapbook and Love

🏠100 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, quận 1

http://www.scrapbookandlove.com

http://www.scrapbookandlove.wordpress.com

http://www.facebook.com/scrapbookandlove

INSTAGRAM: scrapbookandlove

Advertisements

About Scrapbook 'n Love

Keeping memories alive !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: