🤩COMBO SALE🤩

Chương trình ưu đãi giảm 10% cho các khách hàng khi mua combo Frame & Paper. Áp dụng cho tất cả Frame và Paper luôn đấy.

👉Frame không kèm chân giá đỡ.

👉Áp dụng từ 23/11-27/11.

👉SỐ LƯỢNG CÓ HẠN.

==================

SCRAPBOOK AND LOVE

✮FACEBOOK: https://www.facebook.com/scrapbookandlove/

✮ INSTAGRAM: scrapbookandlove

JOY – LIFESTYLE STATIONERY & GIFTS

✮ FACEBOOK: https://www.facebook.com/joy.ohjoyvn/

✮ INSTAGRAM: joy.ohjoy

@ Scrapbook and Love Viet Nam

#nguyenlieuscrapbook #scrapbookandlove #scrapbook #albumscrapbook #quatanghandmade #keepingmemoriesalive #woodenframe

About Scrapbook 'n Love

Keeping memories alive !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: